Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Salon-Online.pl
obowiązuje od 01.08.2019 roku.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
1.2 Sprzedający – Sklep internetowy – Salon-Online.pl, działający pod adresem internetowym www.salon-online.pl jest prowadzony przez Zakład Optyczny Beata Tyma NIP 783-108-11-86, Regon 634395938, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 15610/2002/S w dniu 15.10.2002 roku. Telefon kontaktowy: (61) 835-47-91, email: info@salon-online.pl. Klient może kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
1.3 Towar/Produkt– rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.
1.4 Klient/Zamawiający/Konsument– osoba pełnoletnia, składająca zamówienie i/lub dokonująca zakupu, każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
1.5 Zamówienie indywidualne – okulary korekcyjne z zamontowanymi szkłami korekcyjnymi – wyrób medyczny, wykonane wg indywidualnych parametrów określonych w zamówieniu przez Klienta.
1.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
1.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1.9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
1.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
1.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera i inne zaktualizowane do wersji nie starszej niż 2018.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny produktów
3.1 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.2 W cenie okularów korekcyjnych (oprawki ze szkłami korekcyjnymi) zawarte są: etui i ściereczka.
3.3 W przypadku okularów przeciwsłonecznych cena zawiera: okulary przeciwsłoneczne, etui i ściereczkę.
3.4 Klient może nabyć oprawki korekcyjne bez konieczności zamawiania szkieł okularowych.
3.5 Sklep nie prowadzi sprzedaży samych szkieł okularowych.
3.6 Do każdego realizowanego zamówienia dołączana jest instrukcja użytkowania wyrobu oraz paragon lub faktura.
3.7 Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt ten jest doliczany wg taryfy firmy przewozowej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.
3.8. Oferta cenowa jest dostępna tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym. Promocje opublikowane na Facebooku i Instagramie nie łączą się z promocją “darmowa wysyłka”.
Aby skorzystać z rabatu 10% na Facebooku należy: udostępnić publicznie wskazany post promocyjny na minimum miesiąc od momentu złożenia zamówienia oraz polubić fanpage fb/salonoptyk
3.9. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu oraz ich cena są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

4. Zamówienia, dostawa i płatność
4.1 Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.salon-online.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
4.2 Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
4.3 Po złożeniu zamówienia w salon-online.pl Zamawiający otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – w formie elektronicznej. W przesłanym potwierdzeniu wskazana jest data, rodzaj i przedmiot zamówienia oraz cena produktu. Ponadto w potwierdzeniu zamówienia zawarte są następujące dane: dane Zamawiającego, adres dostawy oraz sposób i koszt dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cena produktu, łączna cena zamówienia, a także plik regulaminu, w którym obecny jest załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy. Sklep internetowy może potwierdzić zamówienie również telefoniczne. Poprawnie złożone zamówienie zawiera niezbędne do realizacji zlecenia – parametry okularów korekcyjnych (moce szkieł okularowych – formularz zamówienia).
4.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z niewłaściwym doborem szkieł dla Zamawiającego przez osoby wystawiające recepty okularowe lub błędnym wypełnieniem formularza.
4.5 Jeżeli w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Klient nie otrzyma e-maila z prośbą o potwierdzenie zamówienia, może to oznaczać, że dane wpisanie przez Klienta były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta.
4.6 Brak potwierdzenia przez Klienta zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia skutkuje anulowaniem zlecenia.
4.7 Za datę przyjęcia zamówienia przyjmuje się datę wpływu należności na konto (w przypadku przedpłaty) lub datę potwierdzenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności za pobraniem).
4.8. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany parametrów zlecenia lub jego anulowania.
4.9 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po weryfikacji przez pracownika Sklepu potwierdzenia (w przypadku płatności za pobraniem) lub wpływu pieniędzy na konto Sklepu (w przypadku przedpłaty). Powyższa weryfikacja ma miejsce w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 18.00.
4.10 Czas realizacji zlecenia wynosi od 2 do 5 dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionych szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach Klient każdorazowo jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4.11 Za czas realizacji zamówienia przyjmuje się czas od weryfikacji zamówienia do dostarczenia przesyłki do firmy spedycyjnej. Klient najczęściej w ciągu 24h otrzymuje na adres e-mail / sms numer przesyłki na stronie https://emonitoring.poczta-polska.pl/.
4.12 Za datę zakupu przyjmuje się datę wystawienia paragonu lub faktury.
4.13 Przesyłki nadawanie i odbierane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4.14 Usługa wysyłki towaru realizowana jest przez operatora powszechnych usług pocztowych (Zgodnie z prawem pocztowym jest nim wyłącznie Poczta Polska S.A. Aktualny cennik przesyłek znajduje się w zakładce Dostawa i płatności.
4.15 Dokonując zakupu Klient udziela pełnomocnictwa Sklepowi na zawarcie w jego imieniu umowy o usługę doręczenia przesyłki. Klient może również odebrać zamówienie osobiście – zaznaczając w tym celu “odbiór osobisty” w koszyku.
4.16 Płatność za pobraniem dostępna jest jedynie przy zakupie samych opraw – bez montażu szkieł okularowych.
4.17 W przypadku indywidualnego zamówienia opraw z zamontowanymi szkłami okularowymi jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata na konto Sklepu:
PKO BP SA nr konta : 16 1020 4027 0000 1702 0042 4853
4.18 Przedpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem lub korzystając z bezpiecznego systemu płatności elektronicznych Tpay.
4.19 W przypadku darmowej dostawy konsument nie ponosi kosztów przesyłki zamówionego towaru. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny, jaką konsument zapłacił za towar, czyli nie może potrącić kosztów przesyłki. Dodatkowo, przy zamówieniu promocyjnym “darmowa dostawa”, oferowaną przez sprzedawcę gratisową dostawę należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Oznacza to, że gdy przedsiębiorca oferuje dostawę gratis, a konsument wybiera inny, droższy sposób dostawy, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ma obowiązku zwracać kosztów dostawy.

5. Zwroty, wymiana i reklamacje
5.1. Wszystkie towary i usługi w Sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.
5.2 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne (zarysowanie soczewek, pogięcie lub złamanie opraw okularowych i zauszników) i wynikające z niewłaściwego użytkowania okularów.
5.3 Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
5.4 Otrzymany przez nas do reklamacji produkt odsyłany jest do producenta/importera do rozpatrzenia reklamacyjnego, który w przypadku zasadności reklamacji wymienia produkt na pozbawiony wad. O stanowisku producenta i sklepu odnośnie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany
5.5 Klientowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki prawo do zwrotu lub wymiany towaru bez podania przyczyny (nie dotyczy indywidualnego zamówienia (patrz punkt 1.5).
5.6 W przypadku zamówienia indywidualnego, możliwy jest zwrot lub wymiana zakupionych opraw okularowych w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku sklep zwraca jedynie wartość za oprawę okularową z potrąceniem ceny szkieł okularowych.
5.7 W przypadku wymiany produktów ewentualne różnice w cenie są uwzględniane. Szkła okularowe nie podlegają zwrotom ani wymianie.
5.8 Zwrot lub wymiana towaru możliwy jest pod warunkiem, że towar jest niezmieniony, tj. nieużywany, czysty i kompletny.
5.9 W przypadku zwrotu, reklamacji lub wymiany prosimy o wypełnienie i dołączanie do przesyłki odpowiedniego formularza:
Formularz zwrotu http://www.cityoptica.pl/wp-content/uploads/2015/11/formularz-zwrotu.pdf
Formularz wymiany http://www.cityoptica.pl/wp-content/uploads/2015/11/formularz-wymiany.pdf 
Formularz reklamacji http://www.cityoptica.pl/wp-content/uploads/2015/11/formularz-reklamacyjny.pdf 
5.10 Towar zwracany, wymieniany lub reklamowany powinien być przesłany przesyłką poleconą w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport z dołączonym paragonem lub fakturą i wypełnionym odpowiednim formularzem na adres Sklepu:
Salon-Online
ul. Wierzbięcice 6
61-568 Poznań
5.11 Koszt w/w przesyłki i ewentualnego opakowania zastępczego pokrywa Klient. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji przedsiębiorca – jeżeli wysłał już zamówiony przez Klienta produkt – ma możliwość obciążenia go kosztami, które Klient zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze towaru. Koszty wysyłki w sytuacji nieodebrania przesyłki za pobraniem ponosi Klient.
5.12 Koszt wysyłki do Klienta towaru wymienianego lub reklamowanego pokrywa Sklep.
5.13 Przesyłki wysłane do Sklepu za pobraniem nie będą odbierane.
5.14 Zwrot części produktów z zamówienia objętego promocją bezpłatnej wysyłki, będzie skutkował obciążeniem Klienta kosztami przesyłki, o ile wartość towaru zatrzymanego przez klienta nie przekroczy kwoty objętej promocją (wtedy promocja bezpłatnej wysyłki nadal obowiązuje). W przypadku, gdy pieniądze mają być zwrócone przekazem pocztowym, odejmujemy od zwracanej kwoty koszt przekazu pocztowego. Koszt przekazu pocztowego określanego wg. stawek Poczty Polskiej jest uzależniony od wartości zwracanych pieniędzy.
5.15 Gwarancja nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków
związanych z uszkodzeniem produktu.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
6.2 Klient dokonujący zamówienia w naszym sklepie akceptuje politykę prywatności (przedstawioną w zakładce Polityka prywatności)
6.3 Imię i nazwisko Klienta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
6.4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Brak akceptacji niniejszego regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.
6.5 Regulamin udostępniany jest klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.salon-online.pl
6.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego, w przypadku zaistnienia ewentualnego sporu istnieje możliwość rozwiązania go na platformie ODR.
6.7 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
6.8 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6.9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.